Rezultate la (re)examinări

Anul universitar 2017-2018

Nicio notă, momentan.

Informaţii generale

Nota finală (care se trece în catalog sau se înmânează şefului de disciplină) la o anumită disciplină se stabileşte după susţinerea probei finale la disciplina în cauză.

Nota finală este calificativul obţinut ca urmare a examinării activităţii săptămânale, a temelor săptămânale şi a rezultatului probei finale.

Introducerea, în cataloagele universitare, sau modificarea notei finale presupune participarea studentului interesat de introducere ori modificare la activitatea de (re)examinare, organizată în cadrul instituţional universitar.

Activitatea săptămânală, numită şi activitate în clasă, este succesiunea de sarcini dată de profesor unui student participant la activităţile de seminar ori de laborator. Ea se realizează în timpul acestor activităţi de seminar ori de laborator şi nu se anunţă în prealabil. Activităţile săptămânale pot implica lucrul în echipă.

Tema săptămânală este succesiunea de sarcini dată de profesor unui student participant la activităţile de curs, de seminar ori de laborator. Ea se realizează acasă, are un termen-limită (de obicei, la 1 săptămână de la primire) şi se anunţă în prealabil.

Proba finală la o anumită disciplină constă într-o probă scrisă sau în prezentarea unui referat sau într-o probă practică. Modalitatea concretă de susţinere a probei finale este decisă prin regulament universitar.

Metodologie

Nota finală, la orice disciplină, se calculează astfel:

 • 50% nota la proba finală.
 • 25% – 50% media la temele săptămânale (vezi notele la teme).
 • 0% – 25% media la activităţile săptămânale (vezi notele la activităţi).
 • Toate valorile neîntregi se rotunjesc prin adaos.
 • Rezultatele se notează cu note întregi.
 • O temă acceptată se notează cu o singură notă din intervalul 4 – 10.
 • O temă nepredată sau neacceptată se notează cu 0.

Prelucrarea datelor personale

Datele personale sunt prelucrate în baza regulamentului european în domeniu (GDPR). Vezi aici.

Prezenţă

Prezenţa nu se ia în considerare la calculul notelor.

Reexaminări

Nota oricărei reexaminări, la discipline studiate începând cu anul universitar 2017-2018, se calculează la fel ca nota finală.

Pentru proba finală, reexaminarea se realizează în sesiune, presesiune (zilele lucrătoare din ultimele două săptămâni de activitate didactică) ori sesiune specială, conform regulamentului universitar.

Temele săptămânale, la disciplinele la care nota finală este trecută de mine în cataloagele universitare, pot fi refăcute numai după încheierea semestrului în care au fost date.

 • Pot fi refăcute anumite teme sau toate temele.
 • Enunţul temei care se reface va fi colectat din arhiva temelor corespunzând anului universitar în care studentul interesat de refacere a fost înrolat la disciplina temei.
 • Temele refăcute se primesc pe e-mail. Ritmul primirii temelor este de 1 temă pe săptămână.
 • (Noua) notă a temei va fi introdusă de profesor în arhiva notelor corespunzătoare şi va avea drept efect imediat modificarea mediei la teme din arhivă. Ea nu va produce nicio modificare a notei finale, în cataloagele universitare. Pentru asemenea modificări este necesară participarea studentului interesat de actualizarea notei finale la activitatea de reexaminare numită mărire de notă.
 • Arhiva notelor la teme şi arhiva temelor sunt disponibile aici.

Activităţile săptămânale, putând implica lucrul în echipă, nu se refac.

În caz de avarie

Informaţii despre note 24/7 via e-mail.

Arhiva rezultatelor

Începând cu anul universitar 2017-2018, notele la (re)examinări sunt accesibile public pe această pagină.