Rezultate la examinări

Metodologie

Nota finală, la orice disciplină, se calculează astfel:

  • 50% nota la proba scrisă/prezentarea unui referat/proba practică
  • 25% – 50% media la temele săptămânale (vezi notele la teme)
  • 0% – 25% media la activităţile săptămânale (vezi notele la activităţi)

Reexaminări, prezenţe

Nota oricărei reexaminări, la discipline studiate începând cu anul universitar 2017-2018, se calculează la fel ca nota finală. Arhiva notelor la teme/activităţi este disponibilă aici.

Prezenţele la discipline teoretice (curs, seminar) ori practice (laborator) sunt colectate în scop statistic, la sfârşitul activităţilor respective. Ele nu au nicio influenţă asupra notelor.

În caz de avarie

Informaţii despre note 24/7 via e-mail.

Arhiva rezultatelor

Începând cu anul universitar 2017-2018, notele la (re)examinări sunt accesibile public pe această pagină.