Teme pentru acasă/Activităţi săptămânale

Temele curente

Tema pentru acasă la cursul Teoria oscilaţiilor este disponibilă aici.
Trebuie predată până în data de 18 decembrie 2017.

Tema pentru acasă la cursul Ecuaţii diferenţiale I este disponibilă aici.
Trebuie predată până în data de 12 ianuarie 2018.

Situaţia temelor curente

Notele la teme şi prezenţa la cursul Teoria oscilaţiilor sunt disponibile aici.

Statistica prezenţelor la Teoria oscilaţiilor:

2.IX 9.X 16.X 23.X 30.X 06.XI 13.XI 20.XI 27.XI 4.XII 11.XII 18.XII
2 7 5 7 8 4 7 7 5 6 6 0

Notele la teme şi prezenţa la cursul Ecuaţii diferenţiale I sunt disponibile aici.

Statistica prezenţelor la Ecuaţii diferenţiale I:

6.X 13.X 20.X 27.X 3.XI 17.XI 24.XI 8.XII 15.XII
18 12 12 12 9 12 10 11 0

Cum trebuie scrise temele?

Pentru a fi luată în considerare, o temă trebuie să conţină în antet următoarele informaţii:

  • numele complet al disciplinei (identic celui din orar) la care se realizează tema
  • nume complet al studentului (identic celui din catalog) care a realizat tema
  • departamentul, ciclul de studii, specializarea, anul de studii ale studentului care a realizat tema
  • data calendaristică la care trebuie predată tema, cu menţiunea Trebuie predată la data de ziua-luna-anul.
  • data calendaristică la este predată efectiv tema, cu menţiunea Predată la data de ziua-luna-anul.

Temele se scriu de mână, pe rânduri drepte, fiind respectate regulile de ortografie şi punctuaţie în vigoare. Formulele se scriu citeţ, pe cât posibil centrat, şi, acolo unde este cazul, numerotat. În cazul temelor de mai multe pagini, fiecare pagină trebuie numerotată.

Nu sunt permise ştersături/tăieturi/haşurări/adăugiri dar poate fi utilizat creionul/lacul corector.

Cum predau temele?

O temă poate fi predată urmând una dintre căile de mai jos:

  • înmânată personal la sfârşitul cursului/seminarului;
  • fotografiată/scanată şi transmisă la adresa de e-mail de aici.

Situaţia activităţilor curente

Nicio activitate, momentan.

În caz de avarie

Informaţii despre teme/activităţi 24/7 via e-mail.

Arhiva rezultatelor

Începând cu anul universitar 2017-2018, notele la teme/activităţi sunt accesibile public pe această pagină.