Teme pentru acasă/Activităţi săptămânale

Situaţia temelor curente

Nicio temă, momentan.

Prezenţe, note la temele curente

Nicio prezenţă, momentan.

Statistica prezenţelor pe semestrul al II-lea, 2017-2018

Statistica prezenţelor la Mecanică teoretică:

21.II 28.II 7.III 14.III 21.III 28.III 4.IV 18.IV 25.IV 9.V 16.V 23.V 30.V
15 18 12 11 7 9 7 11 7 9 6 7 24

Statistica prezenţelor la Baze de date:

23.II 2.III 9.III 16.III 23.III 30.III 20.IV 27.IV 11.V 18.V 25.V
8 7 8 6 2 6 8 4 6 6 9

Cum trebuie scrise temele?

Pentru a fi luată în considerare, o temă trebuie să conţină în antet următoarele informaţii, organizate şi scrise ca în figură:

 • numele complet al disciplinei (identic celui din orar) la care se realizează tema
 • nume complet al studentului (identic celui din catalog) care a realizat tema
 • departamentul, ciclul de studii, specializarea, anul de studii ale studentului care a realizat tema
 • data calendaristică la care trebuie predată tema, cu menţiunea Trebuie predată la data de ziua-luna-anul.
 • data calendaristică la este predată efectiv tema, cu menţiunea Predată la data de ziua-luna-anul.

Temele se scriu de mână, pe rânduri drepte, fiind respectate regulile de ortografie şi punctuaţie în vigoare. Formulele se scriu citeţ, pe cât posibil centrat, şi, acolo unde este cazul, numerotat. În cazul temelor de mai multe pagini, fiecare pagină trebuie numerotată.

Nu sunt permise ştersături/tăieturi/haşurări/adăugiri dar poate fi utilizat creionul/lacul corector.

Ce detalii se includ în soluţiile exerciţiilor?

Pentru a fi luată în considerare, soluţia unui exerciţiu din temă trebuie să fie completă.

Teoremele, rezultatele ori metodele utilizate trebuie să aibă sursa bibliografică indicată precis. Acolo unde este cazul, trebuie precizate semnificaţiile notaţiilor utilizate.

Cum se predau temele?

O temă poate fi predată urmând una dintre căile de mai jos:

 • înmânată personal la sfârşitul cursului/seminarului/laboratorului;
 • fotografiată/scanată şi transmisă la adresa de e-mail de aici.

Prelucrarea datelor personale

Datele personale sunt prelucrate în baza regulamentului european în domeniu (GDPR). Vezi aici.

Prezenţa

Prezenţa este facultativă.
Numele complete (ca în catalog) ale studenţilor participanţi la activităţile desfăşurate la discipline teoretice (curs, seminar) ori practice (laborator) sunt colectate în scop statistic, la sfârşitul activităţilor respective.

Situaţia activităţilor curente

Nicio activitate, momentan.

În caz de avarie

Informaţii despre teme/activităţi 24/7 via e-mail.

Arhiva rezultatelor

Începând cu anul universitar 2017-2018, notele la teme/activităţi sunt accesibile public pe această pagină.

 • Notele la teme şi prezenţa la cursul Mecanică Teoretică, 2017-2018, sunt disponibile aici.
 • Notele la teme şi prezenţa la laboratorul Baze de Date, 2017-2018, sunt disponibile aici.
 • Notele la activitatea în clasă la laboratorul Baze de Date, 2017-2018, sunt disponibile aici.
 • Notele la teme şi prezenţa la cursul Teoria oscilaţiilor, 2017-2018, sunt disponibile aici.
 • Notele la teme şi prezenţa la cursul Ecuaţii diferenţiale I, 2017-2018 sunt disponibile aici.

Arhiva temelor