Teme pentru acasă

Temele

Tema pentru acasă la cursul Teoria oscilaţiilor este disponibilă aici.
Trebuie predată până în data de 23 octombrie 2017.

Tema pentru acasă la cursul Ecuaţii diferenţiale I este disponibilă aici.
Trebuie predată până în data de 20 octombrie 2017.

Situaţia temelor

Notele la teme şi prezenţa la cursul Teoria oscilaţiilor sunt disponibile aici.

Notele la teme şi prezenţa la cursul Ecuaţii diferenţiale I sunt disponibile aici.

Cum trebuie scrise temele?

Pentru a fi luată în considerare, o temă trebuie să conţină în antet următoarele informaţii:

  • numele complet al disciplinei (identic celui din orar) la care se realizează tema
  • nume complet al studentului (identic celui din catalog) care a realizat tema
  • departamentul, ciclul de studii, specializarea, anul de studii ale studentului care a realizat tema
  • data calendaristică la care trebuie predată tema, cu menţiunea Trebuie predată la data de ziua-luna-anul.
  • data calendaristică la este predată efectiv tema, cu menţiunea Predată la data de ziua-luna-anul.

Temele se scriu de mână, pe rânduri drepte, fiind respectate regulile de ortografie şi punctuaţie în vigoare. Formulele se scriu citeţ, pe cât posibil centrat, şi, acolo unde este cazul, numerotat.

Nu sunt permise ştersături/tăieturi/haşurări dar poate fi utilizat creionul/lacul corector.

Cum predau temele?

O temă poate fi predată urmând una dintre căile de mai jos:

  • înmânată personal la sfârşitul cursului/seminarului;
  • fotografiată/scanată şi transmisă la adresa de e-mail de aici.

În caz de avarie

Ajutor la teme 24/7 via e-mail.