PowerShell : căutări în fişiere ASCII

Lucrăm cu Microsoft PowerShell ISE (Run as administrator) în Windows 10 Professional.

Descărcaţi codulPentru vizualizare, folosiţi scrollbar-ul din josul blocului de cod.
#################################################################################################################
# Autor: octaG, octag.ro                                            #
# Data: Feb. 14, 2017                                              #
# Versiunea: 1.0                                                #
#################################################################################################################
# Variabilele programului:                                           #
# -- calea: directorul-sursa                                          #
# -- filtrul: tipul-fisierului-cautat                                      #
# -- fisierele : tabloul-numelor-fisierelor-gasite                               #
# -- tabloul: tabloul-continuturilor-fisierelor-gasite;                             #
#  ---- fiecare element al acestui tablou este el-insusi tabloul-randurilor-fisierului-respectiv       #
# -- contorul: iteratorul variabilei "tablou"                                  #
# -- alt-contor: contorul numarului de aparitii (randuri-pe-care-se-gaseste) al itemului cautat intr-un fisier #
# -- ce_caut: itemul cautat                                           #
# -- muncitori:                                                 #
#  ---- muncitorul: steagul care ne anunta gasirea itemului cautat pe un anumit rand             #
#  ---- muncitorul_fisierului : steagul care ne anunta gasirea itemului cautat intr-un anumit fisier     #
#  ---- muncitorul_caii: calea completa a fisierului analizat, element din "tablou"              #
# -- tabloul_fisierului : tabloul-randurilor-ce-contin-itemul-cautat-din-fisierul-curent            #
# -- contorul_randurilor: iteratorul variabilei "tabloul_fisierului"                      #
# -- numarator : iteratorul randurilor din fisierul curent                           #
#################################################################################################################

$calea = "C:\Octavian\recuperare_acer_17iunie2016\Octavian\proiecte_TeXandFriends_mai2015\"
$filtrul = "*.tex"

$fisierele = Get-ChildItem -Path ($calea) -Filter ($filtrul) -Name -Recurse 
#daca am introdus parametrul Name, se returneaza string-uri, 
#vezi "https://msdn.microsoft.com/en-us/powershell/reference/5.1/microsoft.powershell.management/get-childitem" la OUTPUTS

$tabloul = @{} #un tablou asociativ, hash-table
$contorul = 0
$alt_contor = 0
$ce_caut = "liber"
$muncitorul = $false
$muncitorul_fisierului = $false
$muncitorul_caii = $null
$tabloul_fisierului = @{}
$tabloul_fisierului_sortat = @{}
$contorul_randurilor = 0
$numarator = 0

foreach($fisier in $fisierele){
 $muncitorul_caii = $calea + $fisier
 $tabloul[$contorul] = Get-Content -Path ($muncitorul_caii) 
 #rezultatul este un hash-table format cu liniile din fisierul curent, "fisier", 
 #vezi "https://msdn.microsoft.com/en-us/powershell/reference/5.1/microsoft.powershell.management/get-content"
   
 foreach($lucratorul in $tabloul[$contorul]){
   $numarator++
   #resetez steagurile, contoarele locale:
   $muncitorul = $false
   $muncitorul = $lucratorul.Contains($ce_caut)

   if( $muncitorul ){
       $alt_contor++
       #salvez numarul randului:
       #completarea ca hash-table: 
       #$tabloul_fisierului += @{($contorul_randurilor) = ($numarator)}
       $tabloul_fisierului[$contorul_randurilor] = $numarator
       $contorul_randurilor++
   }   
 }

 if( $alt_contor -ne 0 ){
    "Gasit in fisierul: `"$muncitorul_caii`" pe [$contorul_randurilor] randuri."

    foreach($lucratorul2 in $($tabloul_fisierului.Values | Sort-Object)){ # ma asigur ca afisarea se face in ordinea crescatoare!
     # Pentru Values, vezi "https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.collections.hashtable.aspx"
     # Pentru Sort-Object, vezi "https://msdn.microsoft.com/en-us/powershell/reference/5.1/microsoft.powershell.utility/sort-object"
     "Gasit pe randul: [$lucratorul2]."
    }

    "Fisierul are [$($tabloul[$contorul].Count)] linii.`n***************************"
 }
   
 $contorul++
 #resetez steagurile, contoarele locale:
 $alt_contor = 0
 $contorul_randurilor = 0
 $tabloul_fisierului = $null #cum pornim garbage-collector-ul?
 $tabloul_fisierului = @{}
 $numarator = 0
}

"Am analizat [$($tabloul.Count)] fisiere."