PowerShell : ForEach

Lucrăm cu Microsoft PowerShell ISE (Run as administrator) în Windows 10 Professional.

Obiectele ForEach: aici.

$tabloul = @(1,2,3,4,5)
#inmultim cu 2 fiecare element din tabloul "tabloul"
$rezultat = $tabloul | ForEach-Object -Process {$_*2}
"Prima procesare"
$rezultat

"A doua procesare"
#folosim un pseudonim (alias) pt. ForEach-Object:
#inmultim cu 3 fiecare element din tabloul "rezultat"
$rezultat2 = $rezultat | % -Process {$_*3}
$rezultat2