PowerShell : funcţii

Lucrăm cu Microsoft PowerShell ISE (Run as administrator) în Windows 10 Professional.

Găsirea fişierelor *.tex recente:

function Get-FisiereTeX ($de_unde = "C:\Octavian\*\*.tex")
{
  $inceputul = Get-Date -Month 11 -Day 1 -Year 2016
  $fisierele = Get-ChildItem -Path $de_unde -Recurse
  $fisierele | Where {$_.LastWriteTime -gt $inceputul}
}
Get-FisiereTeX("C:\Biblioteca_mea_2012\*")
#folosesc valoarea standard (default) a argumentului:
Get-FisiereTeX

Transmiterea datelor de intrare:

function Get-ComandaMea { Get-Command @Args }
#informatii despre o anumita comanda
Get-ComandaMea -ShowCommandInfo Get-Service

Definiţia unei funcţii:

#cum gasesc definitia unei functii:
#dupa "function:" introduc numele complet al functiei, nu un alias!
(Get-ChildItem function:Clear-Host).Definition