PowerShell : tablouri

Lucrăm cu Microsoft PowerShell ISE (Run as administrator) în Windows 10 Professional.

Putem ordona tablourile asociative: [ordered]. Afişarea elementelor în ordinea inserării cheilor este garantată (vezi aici).

$p = @{"unu" = 2; "doi" = "trei";"patru" = "-5"}
$p += @{("Serviciul " + "cautat") = ((Get-Service "WinRM").Status)}
$p += @{"Hash 2"= [ordered]@{a=1; b=2; c=3}} #garanteaza ordinea
$p.Add("+++++","+++++++++++++++++++")
$p
$p."Hash 2"