PowerShell : şiruri

Lucrăm cu Microsoft PowerShell ISE (Run as administrator) în Windows 10 Professional.

Proprietăţi system.string: split, length.

#explozia unui sir folosind separatorul ";"
$sirul = "Ana merge la scoala;Ana are mere;Clasa I"
$tabloul = $sirul.Split(";")
$tabloul

#afisarea tuturor programelor apelabile global
$variabila_de_mediu = ($env:Path).Split(";")
$afisarea = $variabila_de_mediu | ForEach-Object {"Adresa este: $_"}
$afisarea

$lungimea = ($env:Path).Length
"Lungimea sirului este $lungimea"