PowerShell : variabile

Lucrăm cu Microsoft PowerShell ISE (Run as administrator) în Windows 10 Professional.

Variabilele sunt desemnate cu simbolul $. De exemplu, $a = 3.

Tablourile (array) sunt desemnate cu @. De exemplu, @(2,3,4). O variabilă tablou: $b = @(2,3,4).
Tablouri asociative, o variabilă de tip tablou asociativ (hash-table, dictionary, associative array, vezi aici):

$a = @{Nume = "Valoarea $(5-6.54)"; AltNume = Get-Date}
$a

Un şir (string) de caractere: “textul”.
Un şir cu inserarea (executarea variabilelor): “Am $a capre”.
Executarea unui şir:

&"notepad" #lanseaza notepad-ul
&("note" + "pad") #folosim paranteze, se lanseaza notepad-ul

Variabilele de mediu ($env:CLASSPATH etc):

#folosim drive-uri, 
#vezi "https://msdn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/getting-started/cookbooks/managing-windows-powershell-drives"
$a = @(Get-ChildItem env: | Format-Table -Property Value)
$a

Variabile automate: aici. D.ex., $PSVersionTable — versiunea PowerShell-ului etc.
Variabila automată $Null (sau $null): aici.

$evenimente = @($null,"Ore","Ore",$null,$null,$null,$null)
$zile = "Luni","Marti","Miercuri","Joi","Vineri","Sambata","Duminica"
$numarator = 0
$numarator_munca = 0
foreach($muncitor in $evenimente){
  if($muncitor -ne $null){
      "Activitate in ziua de $($zile[$numarator]) : $muncitor"
      $numarator_munca++
  }
  $numarator++
}
"Totalul activitatilor: [$numarator_munca]."