SQL : calendar, zile, colaţii

Lucrăm cu Microsoft SQL Server 2014 Enterprise (thanks, MSDNAA).

Formatul datei calendaristice, numele zilelor.

Descărcaţi codulPentru vizualizare, folosiţi scrollbar-ul din josul blocului de cod.
USE [master];
GO

--gasirea formatului datei calendaristice
--printr-o procedura stocata
EXEC sp_helplanguage 'Romanian';

--gasirea codului-sursa al acestei proceduri:
--doar antetul este vizualizat pentru procedurile de sistem
DECLARE @identificator AS BIGINT = OBJECT_ID(N'sys.sp_helplanguage');
SELECT OBJECT_DEFINITION( @identificator ) AS [codul procedurii];
GO

--gasirea INTREGULUI cod-sursa al procedurii:
EXEC sp_helptext N'sys.sp_helplanguage';

--interogarea tabelului utilizat de procedura stocata
--pentru a gasi formatul datei calendaristice in diverse limbi
USE [master];
SELECT name AS [Numele limbii], 
alias AS [Numele englezesc al limbii], 
dateformat AS [Formatul datei]
FROM sys.syslanguages;
GO

--gasirea numelui unei zile
USE [master];
SELECT DATENAME(weekday,'20160329') AS [Numele zilei];
GO

Colaţii.

USE [TSQLFundamentals2008];
SELECT DATABASEPROPERTYEX(N'TSQLFundamentals2008','Collation') AS [Colatia bazei];
GO