Prelucrarea datelor personale

Consimţământul

Înmânarea personală a temei sau transmiterea ei prin e-mail, respectiv înmânarea personală a lucrării scrise, reprezintă consimţământ la prelucrarea datelor personale din tema, respectiv din lucrarea scrisă, în cauză, conform Articolului 4, paragraful 11. din Regulament.

La ce foloseşte prelucrarea datelor

Scopurile prelucrării sunt: acordarea unei note, afişarea notei pentru ierarhizare şi realizarea de calcule folosind nota.

Necesitatea pentru student

Prelucrarea datelor personale din temă sau din lucrarea scrisă este necesară pentru primirea unei note la tema, respectiv la lucrarea scrisă, în cauză, conform Articolului 6, paragraful (1), alineatul (b) din Regulament.

Necesitatea pentru profesor

Prelucrarea datelor personale din temă sau din lucrarea scrisă este necesară pentru acordarea unei note la tema, respectiv la lucrarea scrisă, în cauză, conform Articolului 6, paragraful (1), alineatul (c) din Regulament.