Instalarea mediului desktop MATE pentru sistemul Alpine Linux

Construim maşina virtuală alpine_octag3 urmând indicaţiile de aici. Memoria RAM a maşinii este de 4096 MB (minim 2 GB) iar capacitatea HDD-ului virtual este de 32 GB.

Setări, utilizatori

Presupunem că ne aflăm la începutul secţiunii Salvarea datelor.

Logaţi ca root, rulăm comenzile:

apk upgrade -U
apk add bash bash-doc vim vim-doc man

Edităm fişierul /etc/lbu/lbu.conf indicând /var ca director de backup.

Mai departe, edităm fişierul /etc/apk/repositories şi activăm (ştergem diezii de la început de rând) toate link-urile cu excepţia celui referitor la testing. Astfel, avem:

/media/cdrom/apks
http://dl-3.alpinelinux.org/alpine/v3.7/main
http://dl-3.alpinelinux.org/alpine/v3.7/community
http://dl-3.alpinelinux.org/alpine/edge/main
http://dl-3.alpinelinux.org/alpine/edge/community
#http://dl-3.alpinelinux.org/alpine/edge/testing

Actualizăm pachetele deja instalate, executând instrucţiunile:

apk upgrade -U

Introducem un utilizator al sistemului de operare (în cazul meu, utilizatorul1) şi îi tastăm de două ori parola (dacă sistemul o consideră slabă). Aici, opţiunea h din comandă se referă la home directory-ul noului utilizator (după re-bootarea sistemului directorul se va găsi în /media/sda2). Pentru alte opţiuni, vedeţi aici, la rubrica //usage.

adduser -h /var/utilizatorul1 -g 'Utilizatorul 1' utilizatorul1

Salvăm setările (commit) şi oprim maşina virtuală.

lbu commit -v /var

MATE: scriptul de instalare

Pentru a putea lucra cu sistemul de operare folosind mouse-ul, vom instala mediul desktop numit MATE. Acesta conţine managerul de fişiere caja, managerul de ferestre marco, editorul de text pluma şi terminalul mate-terminal.

Pornim maşina virtuală şi ne logăm ca root. Actualizăm setările, permitem scrierea de date în HDD-ul virtual şi îi acordăm utilizatorului drepturi de scriere şi citire în home directory-ul său. Atenţie, de îndată ce a fost rulată comanda chmod, orice utilizator al sistemului va putea face manevre în directorul respectiv!

apk upgrade -U
mount -o remount,rw '/media/sda2'
chmod -R ugo+rw '/media/sda2/utilizatorul1'
exit

Mai departe, ne de-logăm din contul de root şi ne logăm ca utilizator obişnuit (în cazul meu, utilizatorul1). Între logări, nu se opreşte maşina virtuală!

Verificăm existenţa home directory-ului şi ne mutăm în acesta:

ls -la /media/sda2 ; cd /media/sda2/utilizatorul1

Construim un script bash, urmând îndeaproape tutorialul de aici.

vim scriptul1

Conţinutul scriptului:

Descărcaţi codulPentru vizualizare, folosiţi scrollbar-ul din josul blocului de cod.
#!/bin/bash

drivere_video=$(apk search --quiet --exact xf86-video* | grep -v -- '\-doc$')
setup-xorg-base $drivere_video

apk add desktop-file-utils gtk-engines consolekit gtk-murrine-engine
apk add caja caja-extensions
apk add marco

#mica modificare:
apk add dbus dbus-x11

apk add lxdm udev hicolor-icon-theme
apk add sudo

pachete_fonturi_ttf=$(apk search -q ttf- | grep -v '\-doc')
apk add $pachete_fonturi_ttf

pachete_mate=$(apk search -q mate | grep -v '\-dev' | grep -v '\-lang' | grep -v '\-doc')
apk add $pachete_mate

rc-update add lxdm
rc-update add dbus
rc-update add udev

rc-service dbus start

#de activat daca dorim sa vedem serviciile pornite:
#rc-status

#de activat daca serviciul udev nu a pornit deja:
#rc-service udev start

rc-service lxdm start

Salvăm fişierul, îl recitim, respectiv îl facem executabil:

cat scriptul1 | more
chmod 755 scriptul1

MATE: instalare globală

Ne de-logăm din contul de utilizaror, ne logăm ca root. Din noul cont, navigăm la home directory-ul utilizatorului, verificăm scriptul şi îl executăm:

cd /media/sda2/utilizatorul1
ls -la | more
scriptul1

Dacă ştim deja că fişierul există şi că este executabil, atunci putem rula comanda:

/media/sda2/utilizatorul1/scriptul1

Mai departe, dacă instalarea pachetelor din script decurge corect, ajungem la ecranul de logare. Aici, trebuie selectată, înaintea logării propriu-zise, opţiunea MATE.

Ne putem loga grafic ca root:

sau ca utilizator obişnuit:

În caz de avarie: ieşirea din mediul grafic

Putem trece oricând din mediul grafic în mediul text şi înapoi (fără boot-area maşinii virtuale) cu ajutorul combinaţiilor de taste (apăsate simultan) CTRL + ALT + F1, respectiv CTRL + ALT + F7.

Această proprietate a sistemului se dovedeşte esenţială la depanări:

 • dacă, atunci când inserăm numele de utilizator şi parola, sistemul ne întoarce la pagina de logare ca şi cum nu ar recunoaşte aceste date, putem trece în mediul text şi verifica, din contul de root, dacă nu s-a oprit serviciul de mesagerie, dbus.

  #ce servicii functioneaza:
  rc-status
  #pornirea unui serviciu:
  rc-service nume_de_serviciu start
  #oprirea unui serviciu:
  rc-service nume_de_serviciu stop
  

 • dacă sistemul acceptă datele de identificare (username, password) ale unui utilizator obişnuit dar afişează o fereastră de eroare al cărei text se referă la .ICEauthority, atunci putem trece în mediul text pentru a verifica, din contul de root, dacă nu am uitat să permitem scrierea de date pe HDD-ul virtual (read-only).

  mount -o remount,rw '/media/sda2'
  

Suplimentar

Pentru a naviga pe internet, putem utiliza browser-ul Midori.

Comanda de instalare a browser-ului se dă din contul de root (chiar dacă am inclus pachetul sudo în scriptul de instalare al MATE-ului, nu am configurat fişierul /etc/sudoers pentru a permite folosirea acestuia de către utilizatorul obişnuit al sistemului).

apk add midori

Pentru a descărca de pe internet fişiere audio/video, putem utiliza programul în linie de comandă youtube-dl.

Aplicaţia se instalează din contul de root.

apk add youtube-dl youtube-dl-doc
man youtube-dl