Îmbunătăţirea tehnicii: ecuaţii diferenţiale I

În semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, sunt disponibile întâlniri de câte două ore cu studenţii care doresc să aprofundeze chestiunile teoretice şi practice predate la disciplina Ecuaţii diferenţiale I.
Aceste activităţi au structură de seminar, studenţii prezenţi fiind invitaţi la tablă pentru a rezolva, sub îndrumarea profesorului, exerciţii variate.
Subiectele abordate sunt de interes pentru studenţii care doresc să participe la probele de reexaminare oferite de universitate la această disciplină.

Întâlnirile presupun participarea a cel puţin cinci studenţi interesaţi.

Înscrierile se fac via e-mail.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *