Recapitulări de vară: sezonul 2018

Pe perioada verii, exceptând intervalul 1 – 20 august 2018, sunt disponibile întâlniri de câte două ore cu studenţii care doresc să aprofundeze chestiunile teoretice şi practice predate la disciplinele Ecuaţii diferenţiale I, Mecanică teoretică.
Aceste activităţi au structură de seminar, studenţii prezenţi fiind invitaţi la tablă pentru a rezolva, sub îndrumarea profesorului, exerciţii variate.
Subiectele abordate sunt de interes pentru studenţii care doresc să participe la probele de reexaminare oferite de universitate la aceste discipline.

Întâlnirile presupun participarea a cel puţin trei studenţi interesaţi.

Înscrierile se fac via e-mail.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *