Teoria Oscilaţiilor: colocviu, program, subiecte

Pentru ultima întâlnire pe 2017 ne vom vedea Luni, 18 decembrie, de la orele 15:30, la sala 367.

Colocviul va avea loc Luni, 15 ianuarie 2018, de la orele 16:00, la sala 367.

O listă de subiecte pentru colocviu este disponibilă la studenţii care au frecventat cursul.