Informaţii despre Baze de date

Laboratorul se bazează pe următoarele cărţi:
I. Ben-Gan, T-SQL Fundamentals, 3rd Edition,
E. Wilson, Windows PowerShell Step by Step, 3rd Edition.
Fişiere pdf ale acestor materiale vor fi puse la dispoziţia participanţilor, în mod gratuit.

Activitatea principală constă în scrierea de programe în limbajul SQL folosind Microsoft SQL Server Management Studio, respectiv în rularea acestora pe Microsoft SQL Server.
Produsele software ale firmei Microsoft sub disponibile, în mod gratuit, tuturor participanţilor prin intermediul conturilor MSDNAA.

Participanţii sunt încurajaţi să-şi aducă în laborator şi să utilizeze la rezolvarea sarcinilor curente laptop-urile personale.

Prezenţa nu este obligatorie. La sfârşitul fiecărei întâlniri săptămânale, numele studenţilor prezenţi în sala de laborator vor fi colectate în scop statistic.

Orarul de consultaţii este disponibil aici.

Temele pentru acasă sunt disponibile aici.

Îmbunătăţirea tehnicii: ecuaţii diferenţiale I

În semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, sunt disponibile întâlniri de câte două ore cu studenţii care doresc să aprofundeze chestiunile teoretice şi practice predate la disciplina Ecuaţii diferenţiale I.
Aceste activităţi au structură de seminar, studenţii prezenţi fiind invitaţi la tablă pentru a rezolva, sub îndrumarea profesorului, exerciţii variate.
Subiectele abordate sunt de interes pentru studenţii care doresc să participe la probele de reexaminare oferite de universitate la această disciplină.

Întâlnirile presupun participarea a cel puţin cinci studenţi interesaţi.

Înscrierile se fac via e-mail.